Từ chiếc xe lôi 3 bánh cho đến chiếc xe ba gác máy chở thuê
Đăng lúc 16:24, 08/12/2015

Lịch sử chúng ta gắn liền với những chiếc xe kéo, chiếc xe đạp lôi , những chiếc xe lôi máy và hiện nay là những chiếc xe ba gác máy chở thuê xuất hiện khắp phố phường .

Chúng ta hãy nhìn sơ qua những chiếc xe mà đã đi cùng lịch sử, và đã chuyên chở biết bao nhiêu hàng hóa tại Việt Nam và có lúc nó là những phương tiện vận chuyển chính .

Từ chiếc xe lôi 3 bánh cho đến chiếc xe ba gác máy chở thuê

Chiếc xe đạp có gắn thêm một ghế ngòi phía sau để chở người, chở hàng

Từ chiếc xe lôi 3 bánh cho đến chiếc xe ba gác máy chở thuê

Xe lôi máy cũ và thô sơ 

Từ chiếc xe lôi 3 bánh cho đến chiếc xe ba gác máy chở thuê

Xe ba gác máy hiện đại , chở nhiều hàng hơn